Welkom bij het CGPA Nieuw Milligen

Welkom bij het CGPA Nieuw Milligen

Welkom in de wereld van de Post Actieven van het Air Operations and Control Station (AOCS-NM) 

te Nieuw Milligen.


Vanuit het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen (AOCS NM) wordt het Nederlandse deel van het NAVO-luchtruim bewaakt, het zogenoemde verantwoordelijkheids-gebied van Nederland. Hieronder valt ook het luchtruim boven delen van de Noordzee. In dit gebied volgt en coördineert de gevechts- en verkeersleiding met behulp van radar continu al het militaire luchtverkeer en delen van de burgerluchtvaart.


Vanuit het controle- en commandocentrum controleert 711 Squadron of vliegtuigen over een vluchtplan en de juiste codes beschikken en of zij de juiste vluchtroute volgen. 

Bij afwijkingen wordt radiocontact opgenomen. 

711 Squadron is het operationele squadron van AOCS NM en voert de kerntaken van luchtverkeers- en luchtgevechtsleiding uit. 

Het squadron wordt ondersteund door 970 Squadron en de reservisten van 603 Squadron.                                                             ..

Schiphol verkeerstoren 1952

50 & 70 jaar MilATCC

Logo Postactieven KLu

Lelystad -  Enkhuizen

Postactieven NM activiteit

Radar antenne gevechtsleiding

CRC Controlroom Opsbunker 

© All Rights Reserved.